Acil Aydınlatma ve Exıt Yönlendirme Aydınlatma seviyeleri nasıl olacak?

Kaçış yollarında tabanlarda, döşemelerde ve
yürüme yüzeylerinde ölçülen aydınlatma seviyesi
en az 10 lux olacaktır.
Aydınlatma armatürlerinin yerleştirilmesi, herhangi
bir armatürün çalışamaz hale gelmesi durumunda
kaçış yollarının herhangi bir noktasındaki taban ve
döşeme aydınlatma seviyesinin en az 2 lux
olmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır.