Acil Aydınlatma Ne zaman devreye girecek?


• Şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik
beslemesinin kesilmesi
• Yangın, deprem, vb. nedeniyle bina ya da yapının
elektrik enerjisinin güvenlik amacıyla kesilmesi
• Bir devre kesici veya sigortanın açılması nedeniyle
normal aydınlatmanın kesilmesi