Exıt Hangi binalarda ve nerelerde uygulanacak?

• Birden fazla kaçış yolu bulunması gereken bütün bina
ve yapılarda bütün kaçış yollarında acil durum
aydınlatması yapılması gereklidir
(Kullanıcı yükü 50’den fazla olan bütün binalarda,
25’den fazla olan sinema, tiyatro, bar gibi eğlence
yerlerinde ve yüksek riskli mekanlarda en az 2 kaçış
yolu bulunmalıdır.)
• Ayrıca Madde 72’de belirtilen binalarda, özellik taşıyan
ilave mahallerde de acil durum aydınlatması
yapılmalıdır.Kullanıcı yükü herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas
alınan bir bölümünde bulunma olasılığı olan toplam insan
sayısıdır. Brüt alan aşağıdaki katsayıya bölünerek hesaplanır.
• Konferans salonu, lokanta, bekleme salonları, konser
salonları, topluma açık stüdyo, düğün salonu, vb, yerlerde 1.0
m2/kişi
• Dans salonları, bar, oyun salonları, vb. yerlerin, oturulan
kısımları için 1.0 m2/kişi, ayakta durulan kısımlarda 0.5 m2/kişi
• Büro binalarında, yemek merkezlerinde, hastane yatak
odalarında 10 m2/kişi
• Süpermarketlerde 2 m2/kişi, alışveriş merkezlerinde 7 m2/kişi
• Otoparklarda 30 m2/kişi