Acil Durum Aydınlatma Sistemlerinde Kaçış yolları aydınlatması

Kaçış yolları aydınlatması
Birden fazla kaçış yolu olan bütün binalarda kaçış
yollarında
Acil durum aydınlatması
Birden fazla kaçış yolu olan bütün binalarda kaçış
yollarında ve belirli binalarda özelliği olan ilave yerlerde.
Acil durum yönlendirmesi
Birden fazla kaçış yolu olan bütün binalarda kaçış
yollarında.

Nerelerde ve nasıl yapılacak?
Birden fazla kaçış yolu bulunması gereken bütün
binalarda kaçış yollarında aydınlatma, bina veya
yapıda kaçış yollarının gerekli olacağı tüm
zamanlarda sürekli olarak yapılacaktır.
Aydınlatma bina ya da yapının genel aydınlatma
sistemine bağlı aydınlatma tesisatıyla suni
aydınlatma şeklinde sağlanacak, doğal aydınlatma
yeterli kabul edilmeyecektir.